[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B CHỦ ĐỀ ĐẤNG KITÔ PHẢI CHỊU KHỔ HÌNH RỒI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Apr 16/04/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh  Chủ Đề Đấng Kitô Phải Chịu Khổ Hình Rồi Sống Lại Từ Cõi Chếtdo Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.