[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III PS-B CHỦ ĐỀ ĐẤNG KITÔ PHẢI CHỊU KHỔ HÌNH RỒI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Apr 18/04/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III PS Chủ Đề Đấng Kitô Phải Chịu Khổ Hình Rồi Sống Lại Từ Cõi Chết Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.