[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ THÁNH THẦN CHÚA NGỰ TRÊN TÔI NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Jan 29/01/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ  Chúa Nhật III Thường Niên Chủ Đề Thánh Thần Chúa Ngự Trên Tôi  Năm C do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.