[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG CHỦ ĐỀ SINH MỘT CON TRAI NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Dec 24/12/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật IV  Mùa Vọng Năm B Chủ Đề Sinh Một Con Trai do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.