[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT IV TN-B: NGƯỜI GIẢNG DẠY NHƯ ĐẤNG CÓ UY QUYỀN

Bài giảng hàng tuần - Jan 31/01/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật IV Thường Niên chủ đề Người giảng dạy như Đấng có uy quyền , do Cha sở Antôn chia sẻ.