[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT LỄ LÁ THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Mar 30/03/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá Năm B do Cha Trực – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.