[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B CHỦ ĐỀ NẾU HẠT LÚA MÌ CHẾT ĐI NÓ MỚI SINH NHIỀU HẠT KHÁC THÁNH THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Mar 19/03/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Cha  Chủ Đề Nếu Hạt Lúa Mì Chết Đi Nó Mới Sinh Nhiều Hạt Khác do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.