[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT V PHỤC SINH CHỦ ĐỀ YÊU THƯƠNG NHAU NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - May 19/05/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C Chủ Đề Yêu Thương Nhau do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.