[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT V TN-B CHỦ ĐỀ ĐỨC GIÊSU CHỮA NHIỀU KẺ ĐAU ỐM THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Feb 11/02/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật V TN-B Chủ Đề Đức Giêsu Chữa Nhiều Kẻ Đau Ốm do Cha Trực– Dòng Bửu Huyết chia sẻ.