[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Jun 02/06/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật viI Phục Sinh Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.