[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ MÔN ĐỆ TÔI NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Jul 04/07/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C Chủ Đề Môn Đệ Tôi do Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Chính – Dòng Cát Minh chia sẻ.