[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Aug 11/08/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên Chủ Đề Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng Năm C do Cha Antôn Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời chia sẻ.