[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XIX TN – A : Chủ Đề Đừng Sợ Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Bài giảng hàng tuần - Aug 16/08/2017
 Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XIX –  Năm A, Chủ Đề Đừng Sợ, do cha Antôn Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời SDV chia sẻ.