[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XV TN – A : DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG

Bài giảng hàng tuần - Jul 16/07/2017

Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XV –  Năm A, với chủ đề : DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG, do cha sở Antôn chia sẻ.

Audio : Gioakim Vũ Viết Long