[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C

Bài giảng hàng tuần - Jul 24/07/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C Thánh Lễ Sáng