[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XVIII CHỦ ĐỀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐÓI KHÁT THƯỜNG NIÊN NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Aug 05/08/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ  Chúa Nhật XVIII Thường Niên Chủ Đề Sẽ Không Bao Giờ Đói Khát Năm B do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.