[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XVIII TN – A : Chúa Nhật Chúa Hiển Dung.

Bài giảng hàng tuần - Aug 06/08/2017

Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa nhật tuần  XVIII –  Năm A, Chúa Nhật Chúa Hiển Dung, do cha sở Antôn chia sẻ.