[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XX Thường Niên Năm C Thánh Lễ Chiều

Bài giảng hàng tuần - Aug 15/08/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Giuse Nguyễn Xuân Trường Dòng Phanxicô trong thánh lễ Chúa Nhật XX Thường Niên Năm C Thánh Lễ Chiều