[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ NƯỚC THIÊN CHÚA NĂM C THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Aug 26/08/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên Chủ Đề Nước Thiên Chúa Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.