[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXII TN- A Với Chủ Đề Vác Thập Giá.

Bài giảng hàng tuần - Sep 03/09/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXII  TN – A với chủ đề Vác Thập Giá do Cha sở Antôn chia sẻ.