[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ VUI MỪNG TRÊN TRỜI NĂM C THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Sep 16/09/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIV Thường Niên Chủ Đề Vui Mừng Trên Trời Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.