[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Oct 18/10/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXXIX Thường Niên Chúa Nhật Truyền Giáo Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.