[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Oct 23/10/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên Chúa Nhật Truyền Giáo Năm C do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.