[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ THIÊN CHÚA HAY TIỀN CỦA NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Sep 23/09/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ  Chúa Nhật XXV Thường Niên Chủ Đề Thiên Chúa Hay Tiền Của Năm C do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.