[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XXV TN- A Với Chủ Đề Thợ Làm Vườn Nho.

Bài giảng hàng tuần - Sep 24/09/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXV  TN – A với chủ đề Thợ Làm Vườn Nho do Cha sở Antôn chia sẻ.