[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ BÁN NHỮNG GÌ ANH CÓ CHO KẺ NGHÈO RỒI THEO TÔI NĂM B THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Oct 13/10/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Chủ Đề Bán Những Gì Anh Có Cho Kẻ Nghèo Rồi Theo Tôi Năm B do Cha sở Antôn chia sẻ.