[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXX TN- A VỚI CHỦ ĐỀ ĐIỀU RĂN LỚN NHẤT

Bài giảng hàng tuần - Oct 31/10/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXX  TN – A với chủ đề Điều Răn Lớn Nhất do Cha sở Antôn chia sẻ.