[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXXII TN- A VỚI CHỦ ĐỀ NĂM CÔ KHÔN NGOAN VÀ NĂM CÔ KHỜ DẠI.

Bài giảng hàng tuần - Nov 13/11/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXXII  TN – A với chủ đề Năm Cô khôn Ngoan Năm Cô Khờ Dại do Cha sở Giuse Nguyễn Xuân Trường Dòng Phanxicô chia sẻ Thánh Lễ Thiếu Nhi.