[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM NĂM A THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Nov 21/11/2017

Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễChúa Nhật XXXIII TN Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Cha Quí Đồng  Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.