[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXXIV TN- A CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.

Bài giảng hàng tuần - Nov 27/11/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXXIv  TN – A Bổn Mạng Huynh Trưởng Thiếu Nhi Gx.Phú Hòa do Cha sở Giuse Nguyễn Xuân Trường Dòng Phanxicô chia sẻ Thánh Lễ Thiếu Nhi.