[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬTIV MÙA CHAY CHỦ ĐỀ THƯA NGÀI TÔI TIN NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Mar 22/03/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay Chủ Đề Thưa Ngài Tôi Tin Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.