[Audio Thánh Lễ] Đức Maria Hồn Xác Lên Trời & Bổn Mạng Ban Hát Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Aug 17/08/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời & Bổn Mạng Ban Hát Thiếu Nhi

Audio: Gioakim Viết Long