[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ NĂM A.

Bài giảng hàng tuần - Nov 02/11/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Lễ Các Thánh Nam Nữ do Cha sở Antôn chia sẻ.