[Audio Thánh Lễ] Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C

Bài giảng hàng tuần - Jan 11/01/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C