[Audio Thánh Lễ] Lễ Truyền Tin Mùa Chay Năm B

Bài giảng hàng tuần - Mar 26/03/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Truyền Tin Mùa Chay – năm B

Audio: Gioakim Viết Long