[Audio Thánh Lễ] Mừng Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ Năm C

Bài giảng hàng tuần - Jun 29/06/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mừng Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ Năm C