[Audio Thánh Lễ] Thánh Gioan Thiên Chúa Bổn Mạng Ban Kẻ Liệt

Bài giảng hàng tuần - Mar 09/03/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Thánh Gioan Thiên Chúa Bổn Mạng Ban Kẻ Liệt – Năm C