[AUDIO THÁNH LỄ] THÁNH LỄ MÙNG MỘT TẾT 2019 CẦU BÌNH AN NĂM MỚI NĂM C

Bài giảng hàng tuần - Feb 05/02/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mùng Một Tết 2019 Cầu Bình An Năm Mới Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.