[AUDIO THÁNH LỄ] TĨNH TÂM MÙA CHAY NĂM C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 09/04/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Tĩnh Tâm Mùa Chay Năm C do Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận Dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ.