[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật II Chúa Phục Sinh Năm A. Thánh Lễ Sáng.

Bài giảng hàng tuần - Apr 23/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật II Chúa Phục Sinh Năm A Thánh Lễ Sáng.