[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô Mừng Bổn Mạng TNTT Và 38 Em Được Lãnh Nhận Bí Tích Thánh Thể Lần Đầu Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Bài giảng hàng tuần - Jun 20/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô Mừng Bổn Mạng TNTT Và 38 Em Được Lãnh Nhận Bí Tích Thánh Thể Lần Đầu Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.