[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật V Thường Niên Năm A Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Feb 05/02/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật V Thường Niên Năm A