[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Bài giảng hàng tuần - Jun 27/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A Thánh Lễ Thiếu Nhi.