Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 31/01/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật 4 Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Gioan Bosco, linh mục Năm A