Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Sáu Sau Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 19/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A.