Bài thơ ánh sáng Giáng Sinh cuả Đức Thánh Cha Phanxicô

Bài thơ ánh sáng Giáng Sinh cuả Đức Thánh Cha Phanxicô

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Chúng ta biết Đức Thánh Cha Phanxicô không hề làm thơ, những lời giảng cuả Ngài thì đơn sơ để mọi người có thể hiểu được. Nhưng…ẩn chứa trong những lời lẽ bình dân đó là cả một áng thơ tuyệt vời…

Chúng ta biết Đức Thánh Cha Phanxicô không hề làm thơ, những lời giảng cuả Ngài thì đơn sơ để mọi người có thể hiểu được. Nhưng…ẩn chứa trong những lời lẽ bình dân đó là cả một áng thơ tuyệt vời…

Đây, một chút trích dịch từ những suy tư cuả Ngài về ánh sáng Giáng Sinh qua bài giảng tại Nguyện đường Santa Marta, ngày 4 tháng 9, 2013:
 

Ánh sáng cuả trần gian mang lại,

muôn phần rực rỡ

choí loà hơn cả ánh sáng Chúa Kitô,

sáng như pháo hoa lễ hội rạng ngời,

sáng như đèn chớp máy ảnh.

..

Ánh sáng Chúa Kitô, một ánh sáng nhu mì,

cuả an bình và tĩnh mịch,

của đêm Giáng sinh đầu tiên:

không lừa giối.

Đây là một thứ ánh sáng biếu tặng và đem lại hòa bình và…

một ánh sáng khiêm nhường nhưng mang sức mạnh của dịu dàng;

một ánh sáng nói thẳng vào con tim

và mang theo Thập Tự cứu chuộc đến.

(từ lời Đức Thánh Cha Phanxicô)

Trần Mạnh Trác