THÔNG BÁO : Thánh lễ kính Đức Maria hồn xác lên trời bổn mạng ca đoàn giới hiền mẫu

THÔNG BÁO : Thánh lễ kính Đức Maria hồn xác lên trời bổn mạng ca đoàn giới hiền mẫu

Ban Hát Các Bà Mẹ - Aug 15/08/2023

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Maria, hồn xác lên trời. Mẹ lên trời, mang lại cho chúng niềm hy vọng, cậy trông và đầy ủi an, vì Mẹ đi đâu thì chúng ta cũng đi đó.

Bầu khí phụng vụ đượm sắc thái vui tươi với những lời ngợi khen và chúc tụng Đức Trinh Nữ lên trời hiển vinh. Từ đây, Đức Mẹ nắm giữ vai trò quan trọng nhất, là Nữ Vương trời đất. Từ nay, Đức Mẹ đảm nhận một địa vị cao cả nhất và cũng thật gần bên Thiên Chúa. Kể từ nay, Đức Mẹ trổi vượt trên mọi tạo vật với địa vị làm Mẹ Thiên Chúa và làm Mẹ nhân loại.

Trong tâm tình hân hoan mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời, cộng đoàn giáo xứ và Ca đoàn hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa.

Kính mời quý cộng đoàn  tham dự thánh lễ tạ ơn

Lúc 17g30 thứ Ba ngày 15- 08-2023

tại thánh đường Gx Phú Hòa,

Cùng hiệp ý cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ được bình an, cách riêng cho Ca đoàn Giới hiền mẫu luôn hăng say nhiệt tình phục vụ nhà Chúa qua lời ca tiếng hát.

MVTTGx