Cáo phó: Ông Phêrô Trần Như Cành qua đời

Cáo phó: Ông Phêrô Trần Như Cành qua đời

Cáo Phó - Mar 24/03/2014

Cầu cho linh hồn Phêrô Cụ Phêrô Trần Như Cành Sanh năm: 1934, tại Bắc Giang Từ trần vào lúc: 17h45 ngày 30/09/2012- thuộc Khu Giáo 3 Martinô – Gx Phú Hòa

Cáo phó

Trong niềm tin vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô
Cụ Ông Phêrô Trần Như Cành
Sinh năm 1934 tại Bắc Giang
Đã được Chúa gọi về lúc17giờ 45, Chúa nhật ngày 30 tháng 9 năm 2012
tại tư gia thuộc khu giáo 3
HưởngThọ 79 tuổi
Nghi thức tẩm liệm lúc 9 giờ, ngay thứ hai 01 tháng 10 năm 2012
Thánh lễ tại gia lúc 19h30 ngày 02/10/2012
Nghi thức động quan lúc 05h30 ngày 03/10/2012
Thánh lễ an táng lúc 06h00 ngày 03/10/2012 tại Thánh đường Gx Phú Hoà
Sau đó được đưa đi an táng tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Kính xin cộng đoàn dân Chúa Phú Hòa và anh chị em hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cụ Phêrô sớm hưởng Nhan Chúa.

 

Tm BĐH khu giáo 3
Jos. Phạm Quốc Cang