Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
[Khu giáo2] Thông Báo Đọc Kinh Mân Côi Tháng 10
[Khu giáo2] Thông Báo Đọc Kinh Mân Côi Tháng 10

[Khu giáo2] Thông Báo Đọc Kinh Mân Côi Tháng 10

Khu Giáo II Thánh Giuse - Mar 24/03/2014

Kính thưa Quý ông bà và anh chị em, như đã biết, tháng 10 là tháng Mân Côi – dành riêng cho Đức Mẹ. Ban điều hành Giáo Khu Giuse xin có lời kêu mời Quý ông bà và anh chị em bớt chút thời gian để cùng đến tham dự những buổi đọc kinh của Giáo khu chúng ta, cùng dâng những Tràng Chuỗi Mân Côi, những câu kinh tiếng hát lên Đức Mẹ.

Giáo Xứ Phú Hòa

 Giáo Khu Giuse

THÔNG BÁO

V/v: Đọc Kinh Mân Côi Tháng 10/2012

       Kính thưa Quý ông bà và anh chị em, như đã biết, tháng 10 là tháng Mân Côi – dành riêng cho Đức Mẹ. Ban điều hành Giáo Khu Giuse xin có lời kêu mời Quý ông bà và anh chị em bớt chút thời gian để cùng đến tham dự những buổi đọc kinh của Giáo khu chúng ta, cùng dâng những Tràng Chuỗi Mân Côi, những câu kinh tiếng hát lên Đức Mẹ.

       Lịch đến từng hộ gia đình để cùng đọc kinh, Ban điều hành sẽ thông báo cụ thể đến Quý ông bà và anh chị em. Kính mong Quý ông bà và anh chị em sắp xếp thời gian đến tham dự, để những buổi đọc được diễn ra cách sốt mến và tốt đẹp. Nguyện xin Mẹ Maria luôn tuôn đổ tràn đầy hồng ân xuống trên Quý ông bà và anh chị em cùng gia quyến.

Xin chân thành cảm ơn.

 TM. Ban Điều Hành Giáo Khu Giuse

                                                                                                                            Trưởng Ban                .    

                                                                                                               Giuse Trần Minh Quyết      .