Thơ công giáo
Thơ công giáo
ĐỨC MẸ MÂN CÔI 7/10
06:33 12/12/2017
06:40 11/12/2017
20:31 14/08/2017
20:28 14/08/2017
11:35 13/01/2017
SUY NIỆM
Lê-vi dứt khoát mọi bề, Ra đi theo Chúa, chẳng nề gian nan
11:25 13/01/2017
Thơ công giáo
rong nhà ngoài ngõ tụ đông, Nghe lời Chúa giảng, ngóng trông phúc lành.
10:21 01/12/2016
SUY NIỆM
Trở về bên Chúa thiên linh, Thân tâm đổi mới, đáp tình Chúa thương.